Border top V.png
2.gif
Border top H.png
k25.jpg

Välkommen till Ale vikingagård

Ale Vikingagård ägs av Ale Kommun men drivs sedan 2016 av Byalaget,

en intresseförening som har som mål att bevara vikingagården, sprida kunskap om vikingatiden samt ge allmänheten ett vackert och intressant resmål.

 

Vår verksamhet är centrerad runt vårt vackra hövdingahus, byggt enligt historisk förlaga och med traditionella tekniker. Som aktiv medlem hos oss får du möjlighet att följa med på resor, göra museibesök, delta i hantverkskurser,  trevliga gillen m.m.

 

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, och vi välkomnar alla som har intresset för vår historia!

 

Välkommen som medlem!

2.gif
k9.jpg

© Ale Vikingagård 2016

Ale Vikingagård