top of page
Border top V.png
Border top H.png

Ale Vikingagård

Bli medlem i byalaget

Vill du hjälpa oss att hålla vikingagården levande?

Bli medlem i Byalaget!

 

Enskild person: 200 kr/år

Familj: enskild medlem + 20kr/barn

 

Skicka ett mail med namn och kontaktuppgifter till

 

alevikingagard@gmail.com

 

så får ni mer info & betalningsinfo!

68573827_3147316118619414_25820034191620
bottom of page