top of page
Den nya styrelsen för 2023!

Ordförande:        Ólafur Ríkharður Ólafsson
Sekreterare:         Johan Finnman
Ledamot:              Nicklas Skärberg
Ledamot:              Pär Hummerhielm
Ledamot:              Oliver Bogren
Suppleant:            Krister Nordström
Suppleant:            Lilja Olafsdottir
Kassör:                  Olafur och Pär t.f. kassör tills marknaden

_______________________________________________________________________

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

 Styrelseval 2023 

 

Föreningens valberedning har under året följt styrelsens arbete genom att närvara på styrelsemöten fysiskt och digitalt, protokoll samt medlemsmöten och träffar av olika slag.  

   

Vi tycker att styrelsen arbetar aktivt och mycket engagerat för att tillvarata medlemmarnas intressen i många olika sammanhang vilket också framgår av styrelsens verksamhetsberättelse.

   

I den nu sittande styrelsen ingår följande ledamöter:  

  

- Nicklas Singh Foresti, ordförande  

- Petra Gullbrandsson, ledamot  

- Johan Finnman, ledamot  

- Niklas Gaisarn Skärström, ledamot  

- vakant, ledamot  

- Pär Hummerhielm, ersättare  

- Oliver Bogren, ersättare  

   

Av dessa är följande i tur att avgå:  

-  Nicklas Singh Foresti, ordförande

- Niklas Gaisarn Skärström, ledamot

- vakant, ledamot  

 

  

Ordförande väljs på 1 år,

  • omval Nicklas Singh Foresti

 

2 st ledamöter ska väljas på 2 år 

  • omval Niklas Gaisarn Skärström

  • nyval Pär Hummerhielm

 

1 st ersättare ska väljas på 2 år

 – Lilja Olafsdottir

Valberedning

Agneta Hummerhielm

Ritha Jarlegren

Roligt och tråkigt

I fredags hade vi kombinerat myskväll och studiecirkel. Ett tiotal vikingar hade mött upp för att laga mat, skåla för föreningen och våren samt fördjupa oss i kunskapen om Gudrid Vittfarna som nämns i både Erik den Rödes saga samt Grönlänningasagan. Det var väldigt roligt. Kul är också att vi har många bokningar av gården under våren.


Det tråkiga är att vi drabbas av fler och fler stölder. Det är någon som har stulit rep från rampen upp till gården, och det har försvunnit ganska mycket ved. Vi har i alla fall fått tillstånd av kommunen att sätta upp en bom till gården, så vi kanske slipper bildrullar som kör sönder vårt tun. Vi ska polisanmäla varje gång något händer.


Glöm inte arbetsdagen 17/4! Vi skulle ha förberett för marknaden, men nu får vi göra allmänt vårfint samt tjära söderväggen, såvida vädret tillåter.

30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page